Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

1221 d337
Reposted fromposzum poszum viaRani Rani

July 10 2015

9867 f012 500
forever ugly

July 09 2015

8031 8713 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaanomalia anomalia

June 28 2015

0683 4986 500
Cloud City at the Hamburger Bahnhof.
Reposted fromverronique verronique
7184 eb2f 500
Reposted fromverronique verronique

The Monster (1903) | The Public Domain Review


A 1903 film directed by French filmmaker Georges Méliès and, as is common with his films, starring the man himself. The story centres on the chaotic, and ultimately futile, attempt to bring a dead Egyptian Princess back to life....
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viaverronique verronique
7069 8dd2 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
0787 379b
Reposted fromlafuene lafuene
W srebrzyste pola chciałbym z Tobą iść
I marzyć cicho o nieznanym bycie,
W którym byś była moją samotnością,
I w noc tę prześnić całe moje życie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz – Szewcy (via cytaty-po-polsku)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viabutterbeer butterbeer

June 24 2015

3600 e0b0
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaanomalia anomalia

June 23 2015

7016 cc69 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow

June 20 2015

8735 0b2e
Reposted fromvandalize vandalize viatwice twice
4311 9665
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale viaLalli Lalli
4726 8850 500
Reposted fromverronique verronique viaLalli Lalli

June 19 2015

by piusbak (piusbak.tumblr.com)
Reposted fromcuty cuty viapredictableannie predictableannie
1975 a872
Reposted frompulperybka pulperybka vialafuene lafuene

June 17 2015

2756 c4f5
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaseksgrupowy seksgrupowy
On także dotarł do kresu samego siebie. Nie można było niczego mu wytłumaczyć. Jest taka chwila, kiedy jesteśmy już całkiem sami, wtedy gdy już dotrzemy do końca tego wszystkiego, co mogło nam się zdarzyć. Wtedy właśnie jest to kres świata. Rozpacz, żal, ten który jest tylko wasz, nie odpowiada już anu słowem i trzeba wrócić do przeszłości, do ludzi, obojętnie jakich. Niewiele nam wtedy trzeba, bo żeby zacząć płakać, trzeba powrócić tam, gdzie wszystko bierze swój początek, trzeba wrócić razem z innymi ludźmi.
— Louis-Ferdinand Celine, "Podróż do kresu nocy"
Reposted fromelloko elloko viacytaty cytaty

June 10 2015

2624 fdd7 500
8860 2d2f 500
Reposted fromblackcandy blackcandy viabutterbeer butterbeer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl