Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

7860 cda4 500

November 14 2017

November 11 2017

3015 58d4
Reposted fromlostness lostness
Pragnął, aby wszystko było jak dawniej. Coś w środku mówiło mu jednak, że na dłuższą metę nic w życiu nie zostaje takie jak dawniej i że moment, w którym człowiek zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, stanowi smutną granicę dorosłości, po jej przekroczeniu zaś zawsze czuje się odrobinę nieszczęśliwy.
— Żulczyk
Reposted fromawkwardx awkwardx viatwice twice

September 21 2017

(...) - jak można tak żyć? Nie można. Toteż ledwo żyję.
— Jerzy Pilch
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy viazmora zmora

September 16 2017

Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viarani rani

August 28 2017

4260 b780
Reposted frommadn madn viaanomalia anomalia

July 09 2017

2622 a4ee

May 22 2017

4565 37e2 500
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viamajkey majkey

May 08 2017

1536 2ba5 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaBabson Babson

May 03 2017

3562 1430 500

danger:

Allston, MA by Joe Curtin  //  Instagram

1227 9391
8861 10c9
7026 ca30
Reposted fromtoukofukawa toukofukawa viayourhabit yourhabit

April 10 2017

Strumień twoich słów zakończony słowospadem z wysokości ust  spada ciężką masą na mnie.  Wiem że wiesz że nie śpię,  kiedy milczę myślę.
Dorośnij. Dorośnij. 
— Miuosh feat. Katarzyna Nosowska - Tramwaje i gwiazdy
Reposted fromwhoisjimmy whoisjimmy viapoezja poezja

April 04 2017

7519 1498 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz viatwice twice

March 10 2017

Zapaliłem papierosa, choć wcale nie chciało mi się palić. Ale musiałem coś robić. Nieustannie. Żeby nie myśleć. Żeby ani przez chwilę nie spojrzeć prawdzie w twarz. A raczej w twarze, bo prawda, którą chciałem poznać, miała ogrom twarzy. Dziesiątki, setki twarzy. Miała też jedną i przeogromną twarz; była nią bezsilność. Porażająca. Wiedziałam, czułem, że źle się dzieje, i nie potrafiłem niczego zrobić. Nie miałem wyjścia. Ot, po prostu nie miałem wyjścia. Być może wszystko to było złudzeniem, być może istniało jakieś rozwiązanie, ale nie potrafiłem go znaleźć.
— Jarosław Borszewicz "Mroki"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viael-kaktus el-kaktus

Nigdy nie wie się, co poradzić z tym krzykiem, co odzywa się w nas samych.
— Czesław Miłosz
Reposted fromasdfgh asdfgh viapazdi pazdi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...